SLEZSKOOSTRAVSKÁ GALERIE

Slezskoostravská galerie je kulturním zařízením městského obvodu Slezská Ostrava. Vznikla v roce 2008. Svoji činnost zahájila sérií výstav s architektonickou tematikou. Od roku 2009 byla koncepce galerie rozšířena o výstavy fotografické, zaměřené na scénografii nebo slavné osobnosti. Díky rozšíření programu si do galerie našly cestu také školní výpravy a návštěvníci se začali pravidelně vracet. Od roku 2010 hrálo hlavní roli ve výstavním plánu výtvarné umění. Od roku 2011 dávala dramaturgie galerie přednost umělcům, kteří jsou svým životem, prací nebo pedagogickou činností svázaní s Ostravou. O rok později se uskutečnilo sedm velkých výstav. Byly mezi nimi i expozice souborné, které současně představily tvorbu dvaceti výtvarných umělců. V roce minulém se ve výstavním programu výrazněji prosadili také mladí nadějní výtvarníci.

K neúspěšnějším výstavám patří „Labyrint srdce i světa“ scénografa Divadla Na provázku Milivoje Husáka, „Obrázky z českých dějin a pověstí“ ilustrátorky dětských historických knih Renaty Fučíkové nebo společná výstava malíře Ivana Titora a sochaře Igora Kirzbergera. Nepřekonaný divácký rekord drží „Krásná Barbora, odvážná Božena“ expozice o životě a díle spisovatelky Boženy Němcové.

Vedle rozsáhlých výstav galerie pořádá také doplňkové nebo příležitostné instalace ve veřejných prostorách slezskoostravské radnice. Výstavy mívají doprovodné programy, jako jsou vernisáže, komentované prohlídky s autorem, projekce, koncerty, autorská čtení, tvůrčí dílny nebo besedy.

Ve Slezskoostravské galerii se příležitostně konají také konference, společenské akce nebo semináře, které umožňuje její bezbariérová úprava.

16.00–00.00 Jelena Jedličková – Výbor z díla

Volná prohlídka výstavy doprovázená reprodukovanou hudbou.

Kontakt:

Slezskoostravská galerie
Adresa: Slezskoostravská radnice, Těšínská 35,
710 16 Slezská Ostrava
Tel.: 599 410 426
E-mail: vvahalikova@slezska.cz
Web: www.slezskaostrava.cz

slezskoostravska_logo

foto_radnice_slezska

foto_slezskoostravksa_galerie